BURÇEP MADEN SUNUMU

MV TOPLANTISI

BURÇEP MADENLERİ

BURHANİYE ÇEVRE  PLATFORMU  MADRA DAĞI MADEN FAALİYETLERİ SUNUMU

Çevre savunucuları, insanların sağlıklı ve iyi bir çevrede yaşamalarını istedikleri gibi, doğanın korunmasını da istemektir.Çevre tahribatlarına  karşı  çevreci politikalar üretmek, ulusal ve uluslararası politikalara etki etmek, toplumsal duyarlılık ve farkındalık geliştirmek, çevreyi korumak için hukuksal mücadeleler vermek, sanayi çalışmalarının ıslahı, yanlış tüketim kültürüne yönelik  çalışmalar yapmak ve  zararsız alternatif enerjileri geliştirmek  çevre savunuculuğunun dolayısıyla eko sistemin dengede kalmasını sağlamanın gereğidir.

Çevre savunuculuğu aynı zamanda toplumun her kesiminden insanların, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin de katılımıyla  güçlü bir kapasite ve potansiyele  sahip olur.

İnsana, doğaya, tarihe saygılı ve daha yaşanabilir bir dünyada yaşamak, bizden sonrakilere de sağlıklı ve daha huzurlu bir Burhaniye bırakmak için, yanımızda olmanız bizim için değerlidir.

MADENLER

Bu güne kadar yerküreden çıkarılan altının büyük bölümü hükümetlerin ve merkez bankalarının tasarrufundadır.İletken özelliğinden ötürü elektrik ve elektronik sanayinde bağlantıların,terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin, yarı iletken sistemlerin kaplanmasında, uzay elbiselerinde , uydularda kızılötesi ışınların %98 ini yansıttığı ve ısıyı denetleyebildiği için , tıp dünyasında dişçilikte, en çok da takı ve süsü eşyası olarak kullanılmaktadır.

Balıkesir , 14 tane altın işletme ruhsatı ve kapladığı 164980,89 hektarlık alan  ile Türkiye’de en fazla altın aranan ildir.

Dünyada altın üretiminin %83-83 siyanür liçi, % 3-5 i gravite(cevherlerde altının serbest ve iri taneli olması gerekir) ve %10-14 flotasyon yöntemi ile çıkarılmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada yatırım maliyetinin düşüklüğü nedeniyle tercih edilen yığın liçi uygulaması nedir?

Açık ocak madenciliği ile çıkarılan cevher üç aşamalı kırma işlemine tabi tutulduktan sonra kırılan cevhere kireç ve su eklenerek, yığın liçi sürecinden önce cevherin küçük boyuttaki taneciklerinin birbirine yapıştırılarak daha büyük tanecikler haline getirmek için cevher tabakalar halinde yığılır.

Tabakalar halinde yığılmış cevhere liç çözeltisi yağmurlama şeklinde ,püskürtme veya damlama usulü bırakılır.Çözelti, taneler arasından ve gözeneklerden süzülerek altını kendi bünyesine katar.Yığını en altında bulunan sızdırmaz tabaka üzerinde bulunan toplama boruları  aracılığı ile  bir başka sisteme aktarılır. Yüklü çözelti havuzuna ulaştırılan altının zenginleştirilmesi ve gümüş gibi diğer metallerden ayrışması için çeşitli kimyasal işleme tabi tututlur ve dore /külçe altın üretimi gerçekleşmiş olur.

 

İVRİNDİ TÜMAD MADENCİLİK 1

Proje, Balıkesir ili, İvrindi ilçesine bağlı Değirmenbaşı ve Küçük Ilıca mahalleleri

mevkiinde gerçekleştirilecektir. Proje alanının büyük bir kısmı İvrindi ilçesi sınırları

içerisinde kalmakta, bir kısmı ise Burhaniye ilçe sınırlarına girmektedir. Proje

alanının yer aldığı İ.R. 83480 (3.851,08 hektar) ile A.R. 201400088 (1.553,37 hektar) ve

A.R. 201500273 (1.201,92 hektar) ruhsat alanlarının toplamı 6.606,37 hektardır. Proje

ÇED alanı ise yaklaşık 856 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen sondaj çalışmalarına 2013 yılında başlanmıştır.

Proje sahibi, bu yıldan itibaren yürütülen sondaj çalışmaları ile paralel olarak ilgili

laboratuvar testlerini gerçekleştirmektedir. Sondaj çalışmaları kapsamında 2014 yılı

içerisinde 439 farklı sondaj kuyusu açılmış ve toplamda yaklaşık 75.000 metre derinliğinde

sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir.

Altın cevheri yığın liçi yöntemiyle ayrıştırılacaktır. Yıllık cevher işleme kapasitesi 7.760.000 ton/yıl olarak tespit edilmiştir. Proje kapsamında açılacak dört adet açık ocaktan, madenin ekonomik ömrü boyunca 75,3 milyon ton maden rezervi çıkarılması planlanmaktadır.

 

Maden yolları 15 metre genişliğinde ve ortalama %8-10 eğimle inşa

edilecektir. Gerekli olabilecek durumlarda patlatma ve kazı işlemlerinin tamamlanmasının

ardından yollar dozer, greyder ve silindir kullanılarak inşa edilecektir. Bu işlemler

sonucunda 7.532 metre maden yolunun inşa edilmesi planlanmaktadır.

Madenin ekonomik ömrü; 1 yıllık ön hazırlık ve üst örtü tabakasını sıyırma

aşamasının ardından 10 yıllık üretim aşamasının başlaması ile birlikte toplamda 11 yıldır.

Madenin ekonomik ömrü boyunca, açık ocaklar ikişerli sıra ile açılacak ve kullanılacaktır.

Karteldere ve Kabaktepe açık ocakları ilk aşamada açılacak ve işletimleri yaklaşık 5,5 yıl

sürecektir. Sonraki süreçte Ballıktepe ve Güney-Boyun açık ocaklarında faaliyete

başlanacak ve bu iki ocağın işletimi de yaklaşık 4,5 yıl sürecektir. Madenin ekonomik

ömrü boyunca, 75,3 milyon ton cevher ve 157,2 milyon ton pasa üretilecektir. Maden ömrü

boyunca çıkarılacak cevherdeki ortalama altın 0,74 gram/ton olacaktır

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde, pik dönemde yaklaşık

300 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Maden işgücü hesabı yapılırken, her biri

sekizer saatlik günlük üç vardiya ile çalışma ve haftada bir günlük izin göz önünde

bulundurularak hesaplama yapılmıştır. Yılda 350 gün çalışılması planlanmaktadır

 

Su dengesine göre, yıllık ortalama yağış miktarı göz önüne alındığında projenin su

eksikliği ile faaliyet göstermesi beklenmektedir. Günlük ortalama 1.200 m3 tamamlama

suyu prosese katılacaktır. Acil durum havuzu içerisinde (özellikle yağışlı aylarda) oluşan

sular mümkün olan en kısa sürede tesise tamamlama suyu olarak dönecektir. Faaliyet

kapsamındaki prosese dahil edilmesi gerek su miktarı yıllık ortalama 141 m3/saat

olacaktır.

Proje alanına en yakın yerleşim yerleri proje alanının 4,0 km kuzeydoğusunda yer alan Küçük ılıca mahallesi, 4,8 km kuzeyinde yer alan Değirmenbaşı mahallesi ve 8 km batısında yer alan Karadere mahallesidir.

Proje alanına ulaşım Değirmenbaşı mahalesinden sağlanmakta ve ayrıca Karadere mahallesi ve Kırtık yolu gibi alternatifler de mevcuttur.

Oldukça kompleks bir sismotektonik özellik gösteren  bölgenin tamamı 1. derece deprem kuşağındadır.

Proje alanının en önemli kaynak değeri karaçam ormanlarıdır. Çalışma alanı

içerisinde gelişen bu ormanlar oldukça iyi korunmuştur, bu nedenle orman örtüsü hem

oldukça sağlıklı hem de örtüşü %100’e yakındır. Proje alanı içersinde bulunan endemik ve

nadir yayılışlı bitki türleri ağırlıklı olarak orman altı ve açıklıklarına konsantre olmuştur. Bu

nedenle proje alanı içerisinde bulunan karaçam orman vejetasyonu ekosistem açısından

oldukça önemlidir.

İVRİNDİ TÜMAD MADENCİLİK 2/DOSYASI

Bu proje için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan  kredi talep edilmiş. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme kriterleriyle ilgili  mevzuatı, Türkiye’deki mevzuattan çok daha katı olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının standartları, şirket tarafından taahhüt edilmiş.

Bu doküman, Proje için uluslararası Kreditörlerin (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) standartlarına uygun olarak yürütülen Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) sürecinin teknik olmayan bir özetidir (TOÖ). TOÖ, ÇSED bulgularını ve Projenin çevresel ve sosyal hususlarının yönetimine ilişkin olarak TÜMAD tarafından önerilen etki azaltma önlemlerini teknik olmayan bir dil ile anlatır.

Proje ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (AİKB) Çevresel ve Sosyal Performans Koşullarına da uyacaktır. Bu koşullar, projenin, ulusal mevzuattan daha katı olan Avrupa Birliği çevresel ve sosyal standartlarını da karşılamasını gerektirir.

İlave Bilgi Paketi (İBP) (ÇED ve Golder ve SRM tarafından yürütülen ek çalışmalar), Yönetim Planları ve işbu teknik olmayan özet TÜMAD tarafından 29 Eylül 2017 tarihinde yayınlanmıştır ve halkın incelemesi ve yorumları için 60 gün boyunca erişilebilir olacaktır (27 Kasım 2017 tarihine kadar):

Bu teknik olmayan özet ayrıca Küçükılıca, Değirmenbaşı ve Karadere Mahalleleri yerel çay evlerinde ve muhtar ofislerinde de sunulmuştur. Ayrıca, okullar, klinikler ve diğer toplum etkileşimi merkezleri gibi mekanlarda bulunacak; böylece kadınların ve gençlerin de bulunduğu tüm kesimlere erişilecektir.

TÜMAD, İBP Halka Arz ile ilgili yorumları ve gözlemleri kabul etmektedir ve 60 günlük İBP Halka Arz sürecinde gelecek tüm soru ve yorumlara yanıt vermeye çalışacaktır.

TÜMAD, İvrindi Belediyesi bürosunda ve proje sahası çevresindeki yerleşimlerde tüm katılımcılara açık olan halka arz toplantıları düzenleyecektir. Ayrıntılar yerel medyada ve ağlarda duyurulacak ve böylece toplantılardan mümkün olduğunca geniş bir grubun haberdar edilebilmesi sağlanacaktır.

ARAZİ KULLANIMI VE PROJE İÇİN GEREKLİ İZİNLER

Maden sahasının ÇED izin bölgesi, devlete ait mera ve devlete ait orman arazilerine yayılmaktadır ve 836 hektardır. Maden işletme alanının gerçek arazi gereksinimi 238 hektardır ve bunun 4 hektarı mera arazisi ve 234 hektarı orman arazisidir. Edinilen orman arazisi İvrindi Bölgesi’ndeki toplam orman arazilerinin % 0,24’üne karşılık gelmektedir. Edinilen mera arazisi, İvrindi Bölgesi’ndeki toplam mera arazisinin %0,15’ine tekabül etmektedir.

Edinilen mera alanları Değirmenbaşı Mahallesi’ndeki mera alanlarının %6.99’una tekabül etmektedir.

Herhangi bir özel ya da tarım arazisi edinilmeyecektir.

Faaliyetlerin yürütüleceği orman arazileri ilgili orman idaresinden bilgi alınmış ve mera arazisi için tahsis amacını değiştirme dosyası, Maden İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürüne gönderilmiş ve onaylanmıştır. Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü’nden arazi edinimine ilişkin diğer işlemler devam etmektedir.

Orman arazileri için izinler, maden planı paralelinde kademeli olarak temin edilecektir.

PROJE İÇİN GEREKEN SUYUN MİKTARI NEDİR?  

Fizibilite çalışmaları sonucunda işletme su ihtiyacının karşılanması için maksimum 58 l/s debiye sahip bir su kaynağına ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Tesise gerekli olan suyun kısmen Karteldere ve Kabaktepe ocaklarında gerçekleştirilecek olan susuzlaştırma çalışmalarından ve maden pasa sahasından karşılanması kalan su miktarının ise gerektiğinde altı adet yeraltı suyu kuyusundan yapılacak olan yeraltı suyu çekimlerinden sağlanması planlanmaktadır.

 

“TÜMAD, herhangi bir siyanür kirliliğinin su, toprak ve havaya salınımını önlemek için gereken tüm önlemleri almaya kendini adamıştır ve siyanür yönetiminde tüm ulusal ve uluslararası standartların uygulanmasını sağlayacaktır.” denmektedir.  Oysa ülkemizde ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan madencilik deneyimleri, kirlenmenin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.

En önemli yeraltı suyu kaynakları, Burhaniye İlçesine içme suyu sağlayan Düdüklü Kaynağı ve Değirmenbaşı köyüne içme suyu sağlayan İsale Kaynağı/Çeşmesidir.

İVRİNDİ TÜMAD MADENCİLİK 3/ EK DOSYA

EK RAPORU VEREN FİRMA GOLDER

Bu rapor, mevcut ÇED Raporu ve Golder’e Yatırımcı tarafından verilen bilgilere dayanarak hazırlanmıştır. Golder, bu durum inceleme süreci boyunca üçüncü taraflar tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu teyit edemez.

  1. Bu raporun amacı, Golder’in Danışman olarak görevlendirilmesine istinaden bir İlave Bilgi Paketi (İBP) gerçekleştirmektir.
  2. TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Yatırımcı”) ve Kredi Verenleri (mevcut ve gelecekte) üçüncü bir tarafın bu rapora yaptığı herhangi bir kullanım veya bunlara dayanan kararlar veya bunlarla ilgili kararlar üçüncü şahısların sorumluluğundadır. Ek partilerin bu rapora güvenmeleri gerekiyorsa, Golder’den yazılı izin gerekecektir. Golder, işlemler veya mülk değerleri veya takip işlemleri ve maliyetleri için ortaya çıkabilecek mali etkilerin sorumluluğunu kabul etmez. Burada belirtilen görüş, tavsiye, tavsiye veya sonuçlarla ilgili olarak taraflara hiçbir yükümlülük üstlenilmemekte veya garanti verilmekte ya da temsil yapılmamaktadır.
  3. Rapor, Golder tarafından yürütülen Ivrindi maden geliştirme projesinin İBP sırasında toplanan verilere ve bilgilere dayanmaktadır. Bu raporda açıklandığı üzere Yatırımcı tarafından elde edilen bilgilerin ve verilerin incelenmesine ve burada bildirildiği şekilde Yatırımcının temsilcileri ile görüşülmesine dayanmaktadır. Başka türlü talep edilmedikçe, Golder, Golder’in İBP’i yaptığı süre boyunca gerçekleşen olaylar için bu raporu  güncelleme veya Golder tarafından kullanılabilecek bilgilere ilişkin herhangi bir yükümlülüğü reddetmektedir.
  4. Bu İBP’nin bir parçası olarak Projede veya yakınında hiçbir toprak, su, sıvı, gaz, ürün, maruz kalma, İSG veya kimyasal örnekleme veya analitik test veya sosyal anket veya sosyal anket yapılmamıştır.
  5. e) Projeyi değerlendirirken Golder, bu raporda kaydedilen diğer bireylerin sağladığı bilgilere iyi niyetle

güvenmiştir. Golder, verilen bilgilerin olgusal ve doğru olduğunu varsaydı. Buna ek olarak, bu rapordaki

bulgular, Yatırımcının sağladığı bilgiler üzerine büyük ölçüde dayanmaktadır. Golder, görüşme veya temas kuran kişilerin ihmalleri, yanlış yorumlara veya dolandırıcılık eylemlerinin sonucunda bu raporda yer alan eksiklikler, yanlış bilgiler veya yanlışlıklar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

  1. Golder, bulgularının hukuki önemi ya da bu raporda değinilen diğer yasal konulara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, herhangi bir mülkiyetin mülkiyeti veya herhangi bir yasanın uygulanması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın başka herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. burada ortaya konan gerçekler. Mevzuat uyumu sorunlarıyla ilgili olarak, düzenleme tüzükleri yorumlanmaya tabidir. Bu yorumlar zamanla değişebilir, bu nedenle müşteri bu sorunları uygun hukuk müşavirleriyle incelemelidir.
  2. g) Bu raporun Sonuçlar bölümünde ve Yönetici Özeti’nde, Golder temel bulgularını belirledi ve tavsiyeleri, görüşleri ve tavsiyeleri hakkında bir özet ve genel bakış sağladı. Bununla birlikte, bu raporun diğer bölümleri genellikle Golder tarafından elde edilen bilgilerin kısıtlamalarını gösterecektir ve bu nedenle, Sonuçlar bölümünde ve Yönetici Özeti’nde belirtilen herhangi bir tavsiye, görüş veya önerinin, tümünün bağlamında ele alınıncaya kadar dayanmamaları gerekir rapor.

SAYFA 37

Kazı çalışmaları sırasında, yağışdan kaynaklı yüzey akışı ve yeraltısuları (YAS) sızıntıları yoluyla ocak

alanlarına girmesi beklenen su miktarı yıllık olarak hesaplanmıştır. Yeraltısuyu girdi değerleri

yeraltısuyu akış modeli kullanılarak konfigüre edilmiş ve yeraltısuyu akışı modelinden hesaplanmıştır.

Ballıktepe ve Güney Zon ocaklarındaki yeraltısuyu seviyesi ocak taban alanının altında kalacağı için bu

ocaklara herhangi bir yeraltısuyu girişi olmayacaktır. Söz konusu model kullanılarak Kabaktepe ve

Karteltepe ocaklarında beklenen yeraltısuyu girdileri yeraltı suyu modeli, yüzey akışı ise yağış gözlemlerikullanılarak hesaplanmıştır. Güney Zon, Ballıktepe, Kabaktepe ve Karteldere ocaklarına girmesi beklenentoplam yeraltı suyu miktarı ve ve yüzey akışı aşağıda verilmektedir. Ocak alanına girecek sular ocaklardan sürekli boşaltılacak ve çöktürme havuzlarına gönderilecektir.

 

SAYFA 57  Proje Alanına en yakın yerleşim yerleri:

Proje Alanına en yakın yerleşim alanlarına 2 km mesafede olan diğer yerleşim alanları ve

Projeden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen yerleşim alanları kapsama dahil edilmelidir.

İvrindi madeninde, etki alanı doğrudan etkilenen yerleşimleri, doğrudan etkilenen yerleşim yerlerin etrafındakidiğer yerleşimleri ve Proje için kritik önem taşıyan ilçe merkezlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla, İvrindi’dedoğrudan etkilenen 3 yerleşim bulunmaktadır ve etkilenen yerleşim yerlerine yakın (2 km mesafede) 6 yerleşim yeri bulunmaktadır. Proje için yapılan sondajlar Burhaniye İlçesi sınırları içerisinde olduğundan, Burhaniye İlçe Merkezi etki alanına dahil edilmiştir. Proje tesisleri İvrindi bölgesinde yer aldığından İvrindi İlçe Merkezi de etki alanına dahildir.

SAYFA 82- Etki Faktörleri

Madenin inşaat ve işletme süresince başlıca yüzey suyu ve yeraltı suyu etkileri her bir proses tesisi ile ilişkili farklı faaliyetlere ve sonuçta ortaya çıkan etki faktörlerine göre değişir.

Etki faktörleri aşağıdakileri içerir:

 Yığın liçi ve siyanür kullanımı

 Akarsu akış değişiklikleri (maden alanından akış, tesislere bağlı olarak dere yatakları ve havza

alanının azalması),

 Açık ocak madencillik işletmesi boyunca susuzlaştırma ve yeraltısuyu çekimi

 EOK’un döküm alanına dökülmesi (toz, sızan su kalitesi)

 Alıcı derelerdeki ve akiferlerdeki su kalitesi değişiklikleri (ocaklardan sızıntı, pasa sahası ve yığın liç

tesisleri),

 Ocak gölü oluşumu

SAYFA 82 Temel Su Alıcılarının Belirlenmesi

Bu değerlendirme yüzey suyu ve yeraltı suyu kaynakları üzerindeki etkileri değerlendirmektedir. Hidrolojik çevrenin kavramsal anlayışı ve verilere dayanarak belirlenen, önemli çevresel alıcılar aşağıdaki gibidir:

Burhaniye’ye içme suyu sağlayan Düdüklü Kaynağı

 Değirmenbaşı Mahallesi’ne içme suyu sağlayan çeşme (geliştirilmiş kaynaklar)

 Değirmenbaşı su iletim hattı

Bölgenin Yeraltısuyu Akiferleri

Proje Sahasına suyunu drene eden dereler

Yüzey su akışını ve ekolojiyi destekleyen kaynaklar

Proje alanının Yeraltısuyu Akiferleri

Proje sahası 4 mikro havzanın kesişim bölgesinde bulunmaktadır (Şekil 22). Bu havzalar batıda Akpınar Dere Havzası, kuzeyde Yahu Dere Havzası, doğuda Ballık ve Kabaktepe Havzası ve güneyde Madra Dere Havzası’dır. Akpınar Dere Havzası 8 km2, Yahu Dere Havzası 22 km2 ve Ballık ve Kabaktepe Havzası 5km2 ve Madra Dere Havzası 9 km2‘lik alana sahip olmak üzere toplamda 44 km2 lik bir alanı kapsamaktadır.
Projeye elektrik enerjisi sağlamak üzere kurulacak ENH’nın çalışma alanı, Edremit-Burhaniye
havzasında bulunan 121.8 km2’lik bir alana sahip Karadere mikro havzasında bulunmaktadır (Şekil-16). Proje alanı çevresinde bulunan derelerin büyük çoğunluğu mevsimsel akış göstermektedir. Madra deresi sürekli akış göstermektedir. Bölgedeki su kalitesi incelendiğinde su kalitelerinin genellikle birinci sınıf su klaitesinde olduğu görülmektedir. Ancak nitrojen, fosfor, pH ve EC gibi bazı parametreler ve özellikle bakteriyel parametreler ikinci ve bazen üçüncü sınıf su kalitesine ulaşan değişimler göstermektedir. Yüzey suyuna  ilave olarak kaynak, çeşme ve yeraltı suyu gözlem kuyularından da periyodik olarak örnekleme yapılmıştır. Yeraltusuyu kalitesi genel olarak iyidir ve yüzey suyu sınıflamasına göre değerlendirildiğinde metal konsantrasyonları birinci sınıf su kalitesi seviyesindedir.


 Yeraltısuyu Kuyuları
Proje sahasında birçok yeraltsuyu gözlem kuyusua açılmıştır. Kuyuların listesi aşağıda verilmektedir.
Kuyular işletme sırasında izleme amacıyla kullanılacaktır. Kuyuların güvenli verimlerinin belirlenmesi
amacıyla kuyularda uzun süreli pompa testleri yapılacak ve DSİ’den kullanım izinleri alınacaktır. PW-
33, GK-07, GK-10, GK-18, GK-19 and GK-05 tesis su ihtiyacı amacıyla kullanılması planlanmaktadır.
Yeraltı su çekiminin etkileri etki değerlendirme bölümünde ele alınmıştır.

Temel Su Alıcılarının Belirlenmesi
Bu değerlendirme yüzey suyu ve yeraltı suyu kaynakları üzerindeki etkileri değerlendirmektedir. Hidrolojik çevrenin kavramsal anlayışı ve verilere dayanarak belirlenen, önemli çevresel alıcılar aşağıdaki gibidir:
Burhaniye’ye içme suyu sağlayan Düdüklü Kaynağı

Değirmenbaşı Mahallesi’ne içme suyu sağlayan çeşme (geliştirilmiş kaynaklar)
Değirmenbaşı su iletim hattı
Bölgenin Yeraltısuyu Akiferleri
Proje Sahasına suyunu drene eden dereler

Yüzey su akışını ve ekolojiyi destekleyen kaynaklar

Proje alanının Yeraltısuyu Akiferleri

Tablo 35 Su Kaynakları Hassas Alıcılar
Alıcı Hassasiyeti Alıcı İsmi

Alıcı Hassasiyeti Çok yüksek Kaynaklar

 Düdüklü Kaynağı
Yüklenen streslere karşı az dirençli hassas alan veya alıcı

Alıcı Hassasiyeti Yüksek
Değirmenbaşı Su Sağlayan Kaynaklar

Alıcı Hassasiyeti Orta
Proje alanı akiferleri/yeraltı suyu
Köylüler tarafından kullanılanYerel
pınarlar
Proje alanı & yerel kısa sureli dere/akarsu alıcıları Alıcı ortam veya alıcı, dayatılan
stresler için ılımlı bir doğal dirence sahiptir.

 Bölgedeki Düdüklü pınarının yanı sıra diğer küçük kaynak ve çeşmeler de var. Bazı önemli kaynak ve
çeşmeler; Sıra çeşmeleri, Kuzu çeşmesi, Karabacak, İsale (Değirmenbaşı Mahallesi’ne dağıtım hattı üzerinden tedarik edilen çeşme), Arıcılar ve Suluktutan çeşmeleri olarak sıralanabilir.
Bu su noktalarının bölgedeki yerleri, çekilişin en fazla olduğu yedinci yıldaki düşüm konisinde gösterilmektedir. Bu önemli kaynaklar arasında, Sıra, Suluktutan,  

Yeraltısuyu modeli sonuçlarına göre, yaklaşık 20 yıl sonra, ocakların güney kesimindeki operasyon sırasında oluşan çekilme tamamen doğal durumuna dönecektir. Kabaktepe ve Karteldere ocaklarının bulunduğu bölgeler hariç, 100 yıl içinde, tüm ÇED alanındaki yeraltı suyu seviyeleri doğal durumlarına döneceği öngörülmektedir.

Madenin çok ciddi miktarda su çekeceği ve en iyimser tahminle, madenin faaliyeinin tamamen sona ermesinden 20 yıl sonra su miktarının eski haline döneceği iddia edilmektedir. O süre boyunca o suya ihtiyacı olan doğanın ve insanların su sorununu nasıl çözeceği hakkında, dosyada  herhangi bir  bilgi, öneri bulunmamaktadır.  Ayrıca,  giderek yaklaşmakta olan kuraklık riski, belli ki göz ardı edilmektedir.

 

NE KADAR KİRLETECEKLER ?   NE KADAR SÜREYLE KİRLİ KALACAK?

Ocak alanların bulunduğu bölgelerde, 80 yıl sonra, yer altı su seviyesinde en fazla düşümün gözlendiği yerlerde, doğal koşullar ile azami 1 m fark olacağı öngörülmektedir. 10., 20. yıllar için operasyonun bitiminden itibaren ocak alanları tarafından oluşturulan düşüm konisi yayılımları aşağıda verilmiştir. Pasa depolama alanının tabanında olası kirlilik yayılması durumunda kirletici bulut, Ballık ve Kabaktepe mikro havzasının sınırları boyunca güney doğrultusunda Akpınar deresine doğru (Karadere havzasının alt drenajı) yayılarak (Madra Deresi su toplama havzasının alt drenajı) yaklaşık 50 yıl sonra Karadere ve Madra Deresi’ne su sağlayan mevsimsel derelerin tabanlarına ulaşması beklenmektedir. Bununla birlikte, bu yayılım gösteren kirletici zamanla seyrelecektir ve kirleticinin %5’inden daha az bir konsantrasyonu belirtilen dere tabanlarına ulaşarak dere tabanlarına yayılabilecektir. Bu derelerde az miktarda kirleticinin baz akıma katılması beklenebilir

Yukarıdaki  paragraf, madenin çok ciddi bir kirliliğe yol açacağının ve bu kirliliğin faaliyetin sona erdirilmesinden çok uzun yıllar sonra bile giderilemeyeceğinin, hatta belki de geri dönüşü imkansız bir kirliliğe yol açacağının İTİRAFIDIR!

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ BALIKESİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ,

TURPLU MAHALLESİ ALTIN MADENİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin verdiği bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

Balıkesir İli Merkez, İlcesi Turplu Mahallesi Mevkiindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Tarafından Yapılması Planlanan S:200900996 Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi ile İlgili Olarak Bakanlığımıza Sunulan Dosyayı PTD Dosyası İncelenmiş ve Değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. Maddesi Gereğince S:200900996 Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi’ne Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” Kararı Verilmiştir.

 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZA) tarafından Balıkesir İli, Merkez İlçesi, Turplu

Mahallesi civarında S:200900996 ruhsat numaralı maden sahası içerisinde açık ocak

madenciliği metodu ile Altın cevherinin çıkarılması planlanmaktadır. Proje sahasının

içinde bulunduğu alan S:200900996 no’lu arama ruhsatı kapsamında yer almakta olup,

örneği Ek 1’de verilmiştir.

Proje alanı Balıkesir İli, Merkez İlçesi, Turplu Mahallesi civarında yer almakta olup

Balıkesir İl merkezinin kuş uçuşu 20 km kuzeybatısında yer almaktadır. Proje alanlarına en

yakın yerleşim yeri yaklaşık 2 km mesafede bulunan Turplu Mahallesidir. Proje alanına en

yakın konutlar ise yaklaşık 1 km güneydoğusunda yer alan evlerdir.

Ruhsat sahası içerisinde proje alanı (ÇED alanı) olarak belirlenen toplam 24 hektarlık

alanda açık ocak madencilik metodu ile yaklaşık 100 bin ton cevher üretimi

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bölgede yürütülen arama çalışmalarının olumlu sonuç

vermesi durumunda proje ömrünün uzaması söz konusu olabilecektir. Açık ocak

işletmeciliği sırasında üretilecek cevher ile birlikte yaklaşık olarak 200 bin ton Ekonomik

Olmayan Kayaç (EOK/Pasa) meydana gelecektir. Proje ile açık ocaklarda cevher

çıkarılması işlemlerinde arazi hazırlama çalışmalarının 3 ay, işletme döneminin 24 ay,

rehabilitasyon döneminin ise yaklaşık 6 aylık bir sürede tamamlanması planlanmaktadır.

Madencilik faaliyeti süresince üretilecek olan cevher, öncelikli olarak proje alanı

içerisinde belirlenen geçici cevher stok alanında depolanacaktır. Proje faaliyetleri sırasında

elde edilecek cevher, öncelikli olarak KOZA uhdesinde yer alan zenginleştirme tesislerine

yada alternatif olarak KOZA’nın anlaşma sağlayacağı, tüm izinleri alınmış, hali hazırda

faaliyet gösteren bir zenginleştirme tesisine nakledilecektir. Burada zenginleştirme

işlemine tabi tutulan cevher dore ve/veya konsantre olarak tekrar KOZA tarafından

alınarak satışı gerçekleştirilecektir.

 

ULUDORU MADENCİLİK

BALIKESİR İLİ GÖMEÇ İLÇESİ

KUBAŞLAR VE KUMGEDİK MAHALLELERİ

“Ruhsat alanı büyüklüğüne bakılmaksızın 25 hektara kadar çalışma

alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletme yöntemi ile

madenlerin çıkarılması”

Proje alanı, orman arazisi ve hazine arazisi vasfındadır.

Faaliyet alanı, “ 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman

Alanı  sayılan yerler” içinde kalmaktadır.

Proje ömrü 8 yıl olup süre sonunda temdit/ uzatma yapılacaktır.

Daha önce Oremine firmasının Ayvalık, Tıfıllar Köyü yakını, Gömeç, Hacıömerler Yaylası Yakını, Gömeç ve Burhaniye Damlalı Köyü yakını, Gömeç, Kubaşlar Köyü yakını olmak üzere dört bölgede altın- gümüş ocağı çalıştırmak için yaptığı başvuru yapmış ve 01.08.2016 tarihinde ÇED süreci başlatılmıştı. Ayvalık Tıfıllar köyü için verilen  İtiraz dilekçesi 31.08.2016 tarihinde Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verildi. Balıkesir Tarım İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Balıkesir Orman Müdürlüğünün de dosya hakkında olumsuz görüş vermesi üzerine şirket dosyayı geri çekmişti.

OREMİN’den sonra şimdi ruhsatları alan başka şirket ULUDORU Madencilik Tıfıllar köyü ((RN.200801193 ALTIN-GÜMÜŞ OCAĞI, Ayvalık, Tıfıllar Köyü yakını) hariç üç bölge için yeniden başvuru yaptı. Proje kapsamındaki RN: 200801345, RN: 200801348 ve RN: 85208 nolu ruhsatların her birinde 30.000 ton/yıl altın- gümüş üretimi planlanmakta. Ocaklardan çıkacak pasa miktarları da yaklaşık yıllık 300.000 ton. (RN: 85208) IV. Grup Maden Ocağı’ nda en yakın yerleşim yeri; Ocağa 1.275 m mesafede Güneybatı yönünde Tıfıllar Mahallesi, Ocağa 1.375 m mesafede Güney – Güneybatı yönünde Hacıveliler Mahallesi ve 1.920 m mesafede Doğu – Güneybatı yönünde Kubaşlar Mahallesi’ dir. (RN: 20081348) sahada IV. Grup Maden Ocağı’ nda en yakın yerleşim yeri; Ocağa 1.540 m mesafede Güney – Güneybatı yönünde Kubaşlar Mahallesi’ dir. (RN: 20081345) sahada IV. Grup Maden Ocağı’ nda en yakın yerleşim yeri; Ocağa 1.300 m mesafede Batı – Güneybatı yönünde Kumgedik Mahallesi’ dir.

Proje alanı, orman vasfındaki arazilerden oluşmakta!

Üç ayrı grup maden ocağı olarak alınan ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR, kararı Körfez Çevre Örgütlerinin itirazıyla iptal edilmiş ve ÇED GEREKLİDİR kararı alınmıştır.

 Havran Demirtepe Altın Madeni’nin Büyükşapçı Köyünde yapmış olduğu Çevre Etki Değerlendirme toplantısında BURHANİYE ÇEVRE PLATFORMU – KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ tarafından aşağıdaki görüşlere yer verilmiştir.

Havran’ın yaklaşık 15 km kuzeydoğusunda yer alan, Eğmir mahallesi’ne 3,4 km mesafede

 

Büyükşapçı mahallesine 1,4 km mesafede  ve Küçükşapçı mahallesine 3,3 km mesafede bulunan bölgede yapılmak istenen  Demirtepe Altın Madeni, Açık Ocak İşletmesi, Yığın Liçi ve ADR Tesisinin başta Havran ve köyleri olmak üzere tüm körfeze zarar verecektir.

Altın elde etmede kullanılacak olan  siyanür yığın liçi ile madenin toplam rezervinin on altı milyon ton olduğu, çıkartılması planlanan altın miktarı ise onyedi buçuk  ton olduğu, ocak işletme süresinin  on yıl olduğu, açık ocak yöntemi ile çalışılacağı maden şirketince ifade edilmektedir. Cevherin kırılıp öğütüldükten sonra yığınlar halinde  araziye serildiği, yığınların üstüne siyanürlü su püskürtüldüğü ve siyanüre yapışacak altının daha sonra ayrıştırma ünitelerine ayrılacağı bu yöntemde, siyanürlü sular atık havuzlarında toplanacak.İşe yaramaz topraklar da pasa alanlarında depolanacak.

Siyanür atık havuzu ve pasa dağlarında oluşacak asit doğanın ,yani havanın, yer altı ve yerüstü su kaynaklarının, toprağın ve o bölgede yaşayan başta insan olmak üzere tüm canlıların, hayvanların, ve bitki örtüsünün zarar görmesine, eko sistemin onarımı mümkün olmayan tahribatına neden olacağı artık, bilimsel bir gerçektir.

Maden alanının , Havran Çayı’nın su toplama havzasına çok yakın olması,Değirmendere ve Gelindere’nin Havran Çayı’na bağlanması ve oradan  Havran Barajına dökülmesi nedeniyle bu barajdan sulanan tarım arazileri de asitli su ile kirlenecektir

Maden Ruhsatlarının toplam alanı  58 bin 500  dönüm.  ÇED izin alanı ise 6 bin 886 dönüm. Ne yazık ki izin alanının yüzde 79’u orman. Ormanlık alan ağırlıklı olarak karaçam ve meşeden  oluşuyor.

Proje alanının yüzde 20’si yani yaklaşık 1500 dönüm alan,  tarım alanı. Tarımdan yeterince gelir elde edemeyen Büyükşapçı Köylüsü, tarım arazilerinin 700-800 dönümünü madencilere ne yazık ki satmış durumda..

Tepeoba’da Molibden, Eğmir’de Kurşun, Kalkım’da ve Balya’da Kurşun, İvrindi’de Altın madenleri, daha alınan birçok ruhsat ile birbirlerine yakın bu kadar maden işletmesinin  varlığının dışında , yeni yapılacak Lapseki-Yenice-Savaştepe Otoyolu’nun bölgeye toplam etkisinin acilen incelenmesi gerekir ve bu bölge için Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılması zorunludur.

Ayrıca bölgenin 1. Derece deprem kuşağında olması ve siyanür ve asit havuzlarının göz önüne alınması için Deprem Risk Değerlendirmesi’nin yapılıp yapılmadığı ve madenin %79unun tarım ve orman arazilerinin bulunduğu bölgeye yapılması yanlıştır.

Proje sahası, Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında orman ve tarım alanı olarak gösterilmiştir

ÇED İzin Alanının yaklaşık %79’u orman sayılan alanlardan oluşmakta olup, geri kalan alanları tarım ve hazine parselleri oluşturmaktadır .

Proje sahası; Şap Dağı(928 mDSY) sırtlarında yer almaktadır

Proje alanında yayılış gösterme ihtimali olan bitki türleri 44 familyaya ait 182 tür ve tür altı seviyede taksondur.Tahminimize göre var olduğu düşünülen türlerden 1’ i endemiktir. Alanda yapılacak detaylı floristik çalışmalar ile endemik sayısının artacağı kesindir. Çünkü Kaz Dağları silsilesi çok sayıda lokal endemik bitki türü barındırmaktadır.

Bölgede 38 memeli hayvan türü, 72 kuş türü, 17 sürüngen türü, ve gerçekleştirilen gözlemler, literatür verileri, anket çalışmaları ve habitat incelemeleri sonucu proje alanı ve yakın çevresinde 8 iki yaşamlı türünün yaşadığı gözlemlenmiştir.

Proje sahasının güneydoğusundan geçen Değirmen Dere, havzada toplanarak akışa geçen yüzeysel ve yeraltısularını Gelin Dere vasıtası ile Havran barajı ve Havran Çayına ulaştırmaktadır. Sulama amaçlı olarak inşa edilen bir baraj olan Havran barajından boşalan fazla sular Ege Denizine/Körfeze taşınmaktadır